Manuscript > Research > Kaba Tuanku Lareh Situju

No Author Title Category Year Publisher/Institution
1. Ernatip Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kaba Tuanku Lareh Situju Book/Monograph 2000 Jakarta: PD Insar.