Manuscript > Research > Kakawin Sabha Parwa

No Author Title Category Year Publisher/Institution
1. I Wayan Cika Kakawin Sabha Parwa: Suntingan Teks, Telaah Struktur, dan Hubungan Antarteks Ph.D. Thesis 2003 University of Pajajaran, Bandung