Manuscript : 1 to 13/13

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Piagam Jambi anonymous Malay Jawi Traditional Law
2. Piagem Mataram anonymous Javanese Javanese Traditional Law
3. Pirasat anonymous Javanese Javanese Primbon and Mujarobat
4. Pituah Kangge Anak Incu H.M. Zainal Asikin Sundanese Pegon Ethics
5. Piwulang anonymous Javanese Hanacaraka Prayer and Dhikr
6. Piwulang bab pendamel sae anonymous Javanese Javanese Sufism
7. Piwulang budi sae anonymous Javanese Roman Ethics
8. Piwulang estri anonymous Javanese Javanese Ethics
9. Piwulang kawi jarwa anonymous Javanese Javanese Miscellaneous
10. Piwulang ngawula anonymous Javanese Javanese Ethics
11. Piwulang sae anonymous Javanese Javanese Sufism
12. Piwulang seh Hidayatullah anonymous Javanese Hanacaraka Sufism
13. Piwulang's uit Djokja Mantri Cubik Javanese Javanese Miscellaneous