Manuscript : 1 to 5/5

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. [Fikih Jawi] anonymous Malay Jawi Islamic Jurisprudence
2. Fiqh anonymous Javanese Pegon Islamic Jurisprudence
3. [Fiqh al-nikāḥ] anonim Malay Jawi Islamic Jurisprudence
4. [Fiqih bersuci] anonymous Malay Jawi Islamic Jurisprudence
5. Fiqih Mu’amalah anonymous Arabic Arabic Islamic Jurisprudence