Manuscript : 1 to 2/2

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Āyāt al-bayyināt Aḥmad bin Qāsim al-Ībādī Arabic Arabic Quranic Exegesis
2. ‘Ayn al-wujūd Nūr al-Dīn al-Rānīrī Malay Jawi Sufism