Manuscript > Ieu wawacan papatah panatan ka caroge

Detail Information

Title: Ieu wawacan papatah panatan ka caroge
Full Title: Ieu wawacan papatah panatan ka caroge
Author: Anonymous
Place, Date of Birth: -, none
Place, Date of Dead: -, none
Place of Activity: none
Language: Sundanese
Script: Arabic & Pegon
Subject Matter: Islamic Jurisprudence
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 19
Notes:

Naskah mengkaji memantaskan diri dengan berperilaku baik, harus patuh kepada suami, nasihat untuk tidak menyepelekan sesuatu, tidak fitnah dan bohong, nasihat untuk tidak gegabah kalau suami ingin tahan lama, takdir itu ditulis di lauhul mahfuz , nasihat jangan terbawa oleh nafsu amarah mencari isteri yang patuh, nasihat tata krama.