Manuscript > Qurrat al-‘ayn

Detail Information

Title: Qurrat al-‘ayn
Full Title: Qurrat al-‘ayn
Author: Yūsuf al-Maqassarī
Place, Date of Birth: Gowa, Makasar, 1626 M
Place, Date of Dead: South Afrika, 23 Mei 1699
Place of Activity: Makasar, Banten, Tanjung Harapan
Language: Arabic
Script: Arabic
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 17
Notes:

Naskah ini membahas tentang; pertama, pandangan syekh Yusuf makasar terhadap ide-ide syari’ah, hakekat dan ma’rifat. Kedua, pemahaman akan khauf dan raja’ (rasa takut dan pengharapan). Ketiga, penolakan terhadap faham wahdatul wujud. Empat, perlakuan yang seyogyanya dilaksanakan oleh pemerintah dalam menghadapi para pendukung faham wahdatul wujud.