Manuscript > Hikayat Qamaruzzaman

Detail Information

Title: Hikayat Qamaruzzaman
Full Title: Hikayat Qamaruzzaman
Author: anonymous
Place, Date of Birth: none, -
Place, Date of Dead: none, -
Place of Activity: none
Language: Arabic & Malay
Script: Arabic & Jawi
Subject Matter: Tale and Folklor
Genre: Prose
Found in : Proudfoot 1993
Notes:

Naskah ini tersimpan di beberapa tempat seperti Malaysia, Belanda dan Singapura. Naskah Qamaruzzaman berisikan cerita-cerita kisah kehidupan seperti kisah As'ad dan Amjad serta kisah Maimunah dan Dahnis. Pada naska ini tidak terdapat tahun penulisan namun terdapat tahun penyalinan yang tertuis tahun 1227 H / 1812 M