Manuscript > Masa'il at-Ta'lim

Detail Information

Title: Masa'il at-Ta'lim
Full Title: Masa'il at-Ta'lim
Author: Abdullah ba Fadl al-Hadrami
Place, Date of Birth: none, -
Place, Date of Dead: none, 1529 M
Place of Activity: Hadramaut
Language: Arabic
Script: Pegon
Subject Matter: Islamic Jurisprudence
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 17
Found in : Azra 2009: 2-19; Saiful Umam 2011: 45; Adam Gacek 2009: 12; Steenbrink 1984: 173; Djajadiningrat 1982: 9.
Notes:

Naskah ini merupakan teks keagamaan Islam dalam bidang fiqh yang mengikuti mazhab syafi'i. Pada teks ini, persoalan-persoalan fiqh bidang al-ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga Islam) menjadi pembahasan utama pengarangnya, dimulai dari masalah thaharah atau bersuci sampai dengan aqidah. Matan Masa'il at-Ta'lim telah melahirkan dua syarah yaitu: Al-Manhaj al-Qawim bi syarh Masa'il al-Ta'lim karya Ibn Hajar al-Haitami (909-973) dan Busyra al-Karim bi Syarh Masa'il at-Ta'lim karya Sa'id b Muhammad Ba 'Ali Ba'asyin. Teks ini dianggap menjadi teks nusantara beraksara arab dan terjemah pegon yang paling tua yang tersimpan di British Library.