Manuscript > Al-Jawāhir al-Khamsah

Detail Information

Title: Al-Jawāhir al-Khamsah
Full Title: Al-Jawāhir al-Khamsah
Author: Muhammad al-Ghaus
Place, Date of Birth: India, -
Place, Date of Dead: India, 970 H/1563 M
Place of Activity: India
Language: Arabic
Script: Arabic
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 16
Notes:

Naskah ini memuat tentang ilmu tasawuf dan tarekat Syattariah. Arti dari al-Jawahir al-Khamsah adalah permata lima. Maksudnya adalah 5 jalan tarekat yang antara lain: ibadah dan tatacaranya, doa dengan ism al-A’zham dan tatacaranya, zuhud dan tatacaranya, zikir dan tatacaranya, kemampuan untuk melihat Tuhan yang merupakan warisan ahli hakekat dan orang-orang yang bijaksana. 5 hal itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan mengamalkan amalan abrar dan akhyar serta menguasai teknik berdoa dengan Ism al-A’zham dengan tirakat (uzlah) selama 40 hari. Teks naskah ini disalin oleh Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar al-Bantani