Manuscript > Jawharat al Ma’arīf

Detail Information

Title: Jawharat al Ma’arīf
Full Title: Jawharat al Ma’arīf
Author: Haji Nur Hidayatullah al Mansur Muhammad Syuja’uddin
Place, Date of Birth: none, -
Place, Date of Dead: none, -
Place of Activity: none
Language: Malay
Script: Jawi
Subject Matter: Politics
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 19
Found in : Jelani 2003
Notes:

Dalam naskah ini berisi dua ulasan yang amat berlainan pertama, tentang adab kenegaraan (politik) hal yang kedua berkenaan dengan ilmu hikmah dan ilmu gaib. Naskah ini selesai disalin pada 1880.