Manuscript > Nadzom ‘Aqidatul ‘Awam

Detail Information

Title: Nadzom ‘Aqidatul ‘Awam
Full Title: Nadzom ‘Aqidatul ‘Awam
Author: Ahmad bin Muhammad al-Marzuqi al-Hasani
Place, Date of Birth: Mesir, 1205 H
Place, Date of Dead: Makkah, 1281 H
Place of Activity: Makkah
Language: Sundanese
Script: Pegon
Subject Matter: Theology
Genre: Poetry
Notes:

Naskah ini terjemahan dari Kitab Aqidatul ‘Awam. Naskah berisi pembahasan mengenai sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bagi Allah dan bagi Rasul.