Manuscript > Ringkasan jatiswara

Detail Information

Title: Ringkasan jatiswara
Full Title: Ringkasan jatiswara
Author: Poerbatjacaraka
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Traditional Historiography
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20