Manuscript > Pratelan isinipun serat Dermagandhul

Detail Information

Title: Pratelan isinipun serat Dermagandhul
Full Title: Pratelan isinipun serat Dermagandhul
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20