Manuscript > Serat walisana sedanipun Kanjeng Nabi Muhammad

Detail Information

Title: Serat walisana sedanipun Kanjeng Nabi Muhammad
Full Title: Serat walisana sedanipun Kanjeng Nabi Muhammad
Author: R. Sumahatmaka
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose