Manuscript > Wawaridan Amulyakaken Jasad Manungsa

Detail Information

Title: Wawaridan Amulyakaken Jasad Manungsa
Full Title: Wawaridan Amulyakaken Jasad Manungsa
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose