Manuscript > Piwulang Cirebon

Detail Information

Title: Piwulang Cirebon
Full Title: Primbon Cirebon kitab suluk Seh Ngarib Murtasiyah
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 17