Manuscript > Pratelan isinipun serat Seh Maulana Jati

Detail Information

Title: Pratelan isinipun serat Seh Maulana Jati
Full Title: Pratelan isinipun serat Seh Maulana Jati
Author: Mandrasastra
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20