Manuscript > Bubuka lan Piwulang amrih Saged Maos Jawi Arab

Detail Information

Title: Bubuka lan Piwulang amrih Saged Maos Jawi Arab
Full Title: Bubuka lan Piwulang amrih Saged Maos Jawi Arab
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20