Manuscript > Serat pepali wewulangipun Ki Ageng Sela

Detail Information

Title: Serat pepali wewulangipun Ki Ageng Sela
Full Title: Serat pepali wewulangipun Ki Ageng Sela
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20