Manuscript > Cariyosipun Kanjeng Nabi Muhkamad paras

Detail Information

Title: Cariyosipun Kanjeng Nabi Muhkamad paras
Full Title: Cariyosipun Kanjeng Nabi Muhkamad paras
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20