Manuscript > Wiraosipun Sunan Kali Jaga dhateng para wali

Detail Information

Title: Wiraosipun Sunan Kali Jaga dhateng para wali
Full Title: Wiraosipun Sunan Kali Jaga dhateng para wali
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20