Manuscript > Pangeran Juminah Miraos

Detail Information

Title: Pangeran Juminah Miraos
Full Title: Pangeran Juminah Miraos tegesipun sarira kaliyan ingkang putra
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20