Manuscript > Pengeran Sumendhi Medhar kawruh dhateng ingkang putra

Detail Information

Title: Pengeran Sumendhi Medhar kawruh dhateng ingkang putra
Full Title: Pengeran Sumendhi Medhar kawruh dhateng ingkang putra
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Roman
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 20