Manuscript > Taksih Sembetipun katuranggan kawi miring

Detail Information

Title: Taksih Sembetipun katuranggan kawi miring
Full Title: Taksih Sembetipun katuranggan kawi miring
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Local Custom
Genre: Prose