Manuscript > Kitab pada menyatakan hukum nikah

Detail Information

Title: Kitab pada menyatakan hukum nikah
Full Title: Kitab pada menyatakan hukum nikah
Author: Faqīh ‘Abd Wahhāb
Language: Malay
Script: Jawi
Subject Matter: Islamic Jurisprudence
Genre: Prose