Manuscript > Waṣṣīyat al-Nabi li Alī bin Abī Talib

Detail Information

Title: Waṣṣīyat al-Nabi li Alī bin Abī Talib
Full Title: Waṣṣīyat al-Nabi li Alī bin Abī Talib
Author: anonymous
Language: Malay
Script: Jawi
Subject Matter: Prophetology
Genre: Prose