Manuscript > [Surat Lebai Lubua' Ipuah dari Manggopoh]

Detail Information

Title: [Surat Lebai Lubua' Ipuah dari Manggopoh]
Full Title: [Surat Lebai Lubua' Ipuah dari Manggopoh]
Author: Lebai Lubua' Ipuah
Place of Activity: Manggopoh
Language: Minangkabau
Script: Jawi
Subject Matter: Letter
Genre: Prose
Notes:

This letter undated.