Manuscript > Undang-undang belayar

Detail Information

Title: Undang-undang belayar
Full Title: Undang-undang belayar
Author: Datuk Bendahara Seri Maharaja Mangkuta Bumi
Place of Activity: Aceh
Language: Malay
Script: Jawi
Subject Matter: Traditional Law
Genre: Prose