Manuscript > Wulangipun Resi Purwa

Detail Information

Title: Wulangipun Resi Purwa
Full Title: Wulangipun Resi Purwa
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Ethics
Genre: Prose