Manuscript > Tafsir Tanbiyah

Detail Information

Title: Tafsir Tanbiyah
Full Title: Tafsir Tanbiyah (Geloofsleer)
Author: anonymous
Language: Javanese & Arabic
Script: Pegon & Arabic
Subject Matter: Quranic Exegesis
Genre: Prose