Manuscript > Serat Garebeg Mulud

Detail Information

Title: Serat Garebeg Mulud
Full Title: Serat Garebeg Mulud Taun Dal ing Nagari Surakarta
Author: anonymous
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Traditional Law
Genre: Prose