Manuscript > Babad Balambangan Purwasastran

Detail Information

Title: Babad Balambangan Purwasastran
Full Title: Babad Balambangan Purwasastran
Author: Purwasastra (kang anulis)
Language: Javanese
Script: Javanese
Subject Matter: Traditional Historiography
Genre: Prose