Manuscript > Ieu Carita Ki Fadlun

Detail Information

Title: Ieu Carita Ki Fadlun
Full Title: Ieu Carita Ki Fadlun Jeung Sayidina Umar
Author: anonymous
Language: Sundanese
Script: Pegon
Subject Matter: Traditional Hagiography
Genre: Prose