Manuscript > Piwulang

Detail Information

Title: Piwulang
Full Title: Piwulang saha wirid saking kyahi haji Muhammad Saleh ing kampung Sindunegaran Surakarta
Author: anonymous
Place, Date of Birth: None, None
Place, Date of Dead: None, None
Place of Activity: None
Language: Javanese
Script: Hanacaraka
Subject Matter: Prayer and Dhikr
Genre: Prose & Poetry