Manuscript > Dawā’ al-qulūb

Detail Information

Title: Dawā’ al-qulūb
Full Title: Dawā’ al-qulūb
Author: anonymous
Place, Date of Birth: None, None
Place, Date of Dead: None, None
Place of Activity: None
Language: Acehnese
Script: Jawi
Subject Matter: Ethics
Genre: Prose
Notes:

Teks ini berisi nasihat-nasihat agar umat Islam mengikuti jalan Allah dan menjauhi larangannya yang disertai dalil-dalil Alquran dan hadis untuk menuntun umat menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. (Fathurahman & Holil, 2007: 286-287)