Manuscript > Ḥujjah bālighah

Detail Information

Title: Ḥujjah bālighah
Full Title: Ḥujjah bālighah
Author: anonymous
Place, Date of Birth: None, None
Place, Date of Dead: None, None
Place of Activity: None
Language: Malay
Script: Jawi
Subject Matter: Islamic Jurisprudence
Genre: Prose
Notes:

Naskah ini berisi 724 halaman dengan 21 baris per halaman dan berukuran 21x16 cms. Selain berbahasa Melayu, teks ini juga mengandung teks berbahasa Arab. Penjelasan di dalamnya mencakup ajaran fikih ibadah seperti bersuci, wudhu, mandi junub, salat, puasa, dan lain-lain. Dalam salah satu fasal, pengarangnya menyatakan: "... faṣl fī adāb mā ba‘d ṭulū‘i al-shams ilá al-zawāl, ini uatu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari, maka apabila terbit matahari sekira-kira segalah maka hendaklah engkau sembahyang dua rakaat dinamai akan dia sembahyang sunat isyraq...." Jika memerhatikan jenis tulisannya yang agak berbeda-beda, naskah ini mengandung setidaknya 3 buah teks, yang ketiganya berkaitan dengan masalah fikih. dalam salah satu kolofon teks disebutkan judulnya, Ḥujjah bālighah. (Fathurahman & Holil, 2007: 125-126)