Manuscript > Research > Risalah fath al-rahma

 

No. Author Title Category Year Publisher/Institution
1. M.Arfie Abduh Tasawuf Dalam Pandangan Abdur Rahman Shiddiq (1857-1939) Ph.D. Thesis 1998 IAIN Syarif Hidayatullah Jakar ta
2. Muh. Nazir Sisi Kalam dalam Pemikiran Islam Syeikh Abdurrahman shiddiq Al-Banjari Book/Monograph 1992 Susqa Press Pekanbaru.
3. Muh. Nazir Sisi Kalam dalam Pemikiran Islam Syeikh Abdurrahman shiddiq Al-Banjari Ph.D. Thesis 1992 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta