Manuscript > Collection > Ta‘līm al-muta‘allim

No Institution/Personal Address Province/City Country Call Number
1. Jakarta National Library Salemba Raya 28 A, Central Jakarta DKI Jakarta Indonesia A 430
2. Suleymaniye Library, Amca Zade Hüseyin Paṣa and Hekimbaṣi Musa Nazif Efendi Collection Istanbul Turkey 34 Su-Hu 454/9