Manuscript > Subject Matter > Local Custom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Adat Istiadat Minangkabau Datuk Rajo Labiah Malay Jawi Local Custom
2. Bambo anonim Lampungnese Jawi Local Custom
3. Ekadasa rudra anonymous Old Javanese Balinese Local Custom
4. Guru Upadesa anonymous Old Javanese Balinese Local Custom
5. Istiadatu Azali anonymous Wolio Jawi Local Custom
6. Istiadatul majmua anonymous Wolio Buri Wolio Local Custom
7. Kabanti anonymous Wolio Buri Wolio Local Custom
8. Kakawin Arjuna Wiwaha anonim Javanese Roman Local Custom
9. Kakawin panitisastra anonymous Javanese Javanese Local Custom
10. Katunggan kawi anonymous Javanese Javanese Local Custom
11. Katurangan gancaran anonymous Javanese Javanese Local Custom
12. Katuranggan kawi miring anonymous Javanese Javanese Local Custom
13. Katuranggan Pakubuwana X anonymous Javanese Javanese Local Custom
14. Katuranggan sawung abenan anonymous Javanese Roman Local Custom
15. Kekidungan anonymous Javanese Javanese Local Custom
16. Kidungan sisirep bayi nular anonymous Javanese Javanese Local Custom
17. Kitab Pedoman Penghulu-Penghulu Sulaymān Arrasuli Malay Jawi Local Custom
18. [Makna dan maksud suatu kata] anonymous Javanese Roman Local Custom
19. Mitra Wong Tani anonymous Javanese Pegon Local Custom
20. Nyi Lokatmala Yuda Wikrama Arabic & Sundanese Pegon Local Custom
21. Petang anonymous Javanese Javanese Local Custom
22. Puspakarma anonymous Javanese Roman Local Custom
23. Rahasia adat Buton anonymous Wolio Buri Wolio Local Custom
24. Rerepan Magelang anonymous Javanese Roman Local Custom
25. Rerepen Jepara anonymous Javanese Roman Local Custom
26. Rerepen Yogyakarta anonymous Javanese Roman Local Custom
27. Salung Caya Nageri anonim Lampungnese Roman Local Custom
28. Sastra duapuluh anonymous Javanese Javanese Local Custom
29. Serat kramaleya anonymous Javanese Javanese Local Custom
30. Serat ma lima anonymous Javanese Javanese Local Custom
31. Serat uran-uran Pekalongan anonymousa Javanese Roman Local Custom
32. Siraman Dhateng anonymous Javanese Javanese Local Custom
33. Suku arijna baruga anonymous Wolio Buri Wolio Local Custom
34. Suluk prawan nenun anonymous Javanese Javanese Local Custom
35. Suluk senggama anonymous Javanese Javanese Local Custom
36. Syair Buahan anonymous Malay Jawi Local Custom
37. Taksih Sembetipun katuranggan kawi miring anonymous Javanese Javanese Local Custom
38. Tambo Adat Chatib Mahradjo Sutan Malay Roman Local Custom
39. Tambo Minangkabau anonymous Minangkabau Jawi Local Custom
40. Tambo Repatang Panjang anonymous Minangkabau Jawi Local Custom
41. Tatacara Adat Kraton anonymous Javanese Javanese Local Custom
42. Tatacara Ngalabuh anonymous Javanese Javanese Local Custom
43. Tatacara Panganggening Keris anonymous Javanese Javanese Local Custom
44. Tatacara Pernikahan anonymous Javanese Roman Local Custom
45. Wasiyat kusumadilaga anonymous Javanese Javanese Local Custom
46. Wawacan Adat Ngurus Orok anonymous Sundanese Pegon Local Custom
47. Wawacan Dewa Ruci Nyai Rd. Rohaeti Sundanese Pegon Local Custom