Manuscript > Bibliography > Ḍiyā’ al-Warā

Fakhriati. 2014. Refleksi Pengamalan Tasawuf di Aceh pada Abad ke-19 dalam Ḍiyā al-Warā . Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Kementerian Agama RI.