Manuscript > Bibliography > Manhal al-ṣāfī

Mohd. Shaghir Abdullah. 2000. Penyebaran Islam & silsilah ulama sejagat dunia Melayu jilid 10. Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyya, Kuala Lumpur.