Manuscript > Bibliography > Lujjayn al-dānī

Mohd. Shaghir Abdullah. 2001. Penyebaran Islam & silsilah ulama sejagat dunia Melayu jilid 14. Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyya.