Manuscript > Bibliography > Dewaruci

Kowaas, C. . Dewa Ruci melanglang buana: pelayaran muhibah keliling dunia . Penerbit Sinar Harapan, 1986.

Mudyadi, Dakman . . Dewa Ruci . Pustaka Jaya, 1974.