Manuscript > Author > Tengku Muda Hasan

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Ḥujjat al-Balīghah Tengku Muda Hasan Malay Jawi Islamic Jurisprudence