Manuscript > Author > Sunan Ngalangkungan

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Wulang dalem Pakubuwana II Sunan Ngalangkungan Javanese Javanese Sufism