Manuscript > Author > Pangeran Dipanagara

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Babad Dipanegara Jilid 1 Pangeran Dipanagara Javanese Javanese History
2. Babad Dipanegara Jilid 2 Pangeran Dipanagara Javanese Javanese History
3. Babad Dipanegara Jilid 3 Pangeran Dipanagara Javanese Javanese History
4. Babad Dipanegara Jilid 4 Pangeran Dipanagara Javanese Javanese History