Manuscript > Author > Panembahan Mangkurat ing Mantawis

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Serat cariyos nabi Panembahan Mangkurat ing Mantawis Javanese Hanacaraka Prophetology