Manuscript > Author > Pakubuwono IV

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Serat wulang dalem Pakubuwono IV Pakubuwono IV Javanese Javanese Sufism
2. Serat Wulang Putri Pakubuwono IV Javanese Javanese Ethics
3. Wulangreh Pakubuwono IV Javanese Hanacaraka Ethics