Manuscript > Author > Bagus Ngarpah

No Title Author Language Script Subject Matter
1. Tarjamah Qur'an Bagus Ngarpah Javanese Hanacaraka Quranic Exegesis